IntelForm – podział płyt, współrzędne bezwzględne, IFC

    • Możliwość dowolnego podziału płyty stropowej (opcja „Uwzględnij w podziale płyty” dla linii wewnętrznych)

obrazek1

  • Możliwość definicji położeń słupów we współrzędnych bezwzględnych (ułatwienie pozycjonowania elementów)

  • Poprawa funkcjonalności eksportu do formatu IFC (uwzględnienie widoczności elementów na widoku 3D przy eksporcie, eksport całych konturów zamiast trójkątów w przypadku ścian)

  • Poprawa zauważonych błędów

About the Author: intelform.webmaster

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie