IgentForm – nowe możliwości

Zostały dodane nowe opcje:

  1. Możliwość definicji elewacji we współrzędnych bezwzględnych

obrazek1

 1. Możliwość cofnięcia ostatnio wykonywanej operacji edycyjnej (do 10 kroków wstecz)

  obrazek1

 2. Możliwość definicji obciążeń pionowych na płytach środkowych i na dolnej płycie bryły

  obrazek1

 3. Możliwość automatycznego podziału obciążeń na płyty na danej kondygnacji wraz z możliwością ich uwzględnienia w kombinacjach obciążeń

  obrazek1
  obrazek1

About the Author: intelform.webmaster

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie