IgentForm & IgentDraw – połączenie

Możliwość automatycznej generacji obrysu geometrycznego dla płyt(IgentForm) z możliwością zadania wartości przesunięcia poziomego dla każdej linii konturu przez użytkownika (IgentForm & IgentDraw). Obrys geometryczny może być użyty do wizualizacji architektonicznej oraz do eksportu do programu IgentDraw.

Opcja ta umożliwia wykorzystanie jednego modelu do obliczeń oraz tworzenia dokumentacji rysunkowej
image1

IgentDraw – Możliwość wczytania modelu 3D z programu IgentForm z automatycznym przygotowaniem rysunków (ustawienie domyślnych szablonów zbrojenia) dla płyt, ścian, belek i słupów z uwzględnieniem ich geometrii.

image1

About the Author: intelform.webmaster

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie