IgentForm – poprawa problemów

Rozpoznanie słupów prostokątnych leżących pod kątem w stosunku do układu współrzędnych przy wprowadzaniu na podstawie podkładu DXF

Modyfikacja położenia linii wewnętrznej poprzez zmianę położenia końców – poprawa funkcjonalności

Selekcja linii w gridzie po selekcji słupów środkowych na widoku 3D i uwzględnienie tego w ewentualnej zmianie ilości słupów

About the Author: intelform.webmaster

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie