IgentForm & IgentDraw – nowe opcje

Możliwość mierzenia odległości na widoku 2D

Możliwość definicji obrotu słupa (opcja <Obrót> w menu kontekstowym przy wyselekcjonowanym słupie)

Możliwość definicji kątów gamma niezależnie dla każdego słupa w przypadku słupów na jednej linii (IgentForm)

Uwzględnienie wyselekcjonowanego elementu w przypadku opcji <Zmień położenie węzła>

About the Author: intelform.webmaster

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie