Author Archives: intelform.webmaster

IgentDraw – nowe opcje

Automatyczna selekcja rysunku po wyborze regionu zbrojenia (podświetlenie ramki) Automatyczna selekcja regionu zbrojenia po kliknięciu w rysunek zbrojenia Automatyczne dostosowanie wysokości słupów i ścian po zmianie poziomu płyty Automatyczne dostosowanie położenia belki po zmianie poziomu płyty Możliwość graficznej zmiany położenia słupa, belki oraz stopy fundamentowej Wyświetlenie konturu stopy fundamentowej na widoku 2D Poprawa zauważonych błędów

Read More

Ładowanie