Author Archives: intelform.webmaster

IgentForm & IgentDraw – usprawnienia modelowania

Została dodana możliwość łatwego kopiowania linii konturu i linii wewnętrznych oraz przesuwania, skracania lub wydłużania linii wewnętrznych wraz z elementami (belki, słupy, ściany). W przypadku gdy kilka brył ma przypisany ten kontur, zmiany są automatycznie uwzględniane we wszystkich bryłach. Osie konstrukcji są również automatycznie regenerowane Kopiowanie linii Skracanie linii

Read More

IgentForm & IgentDraw – połączenie

Możliwość automatycznej generacji obrysu geometrycznego dla płyt(IgentForm) z możliwością zadania wartości przesunięcia poziomego dla każdej linii konturu przez użytkownika (IgentForm & IgentDraw). Obrys geometryczny może być użyty do wizualizacji architektonicznej oraz do eksportu do programu IgentDraw. Opcja ta umożliwia wykorzystanie jednego modelu do obliczeń oraz tworzenia dokumentacji rysunkowej IgentDraw – Możliwość wczytania modelu 3D z programu […]

Read More

IgentDraw – nowe możliwości

Poprawa opisu na rysunku zbrojenia płyt i ścian (dodatkowa kreska łącząca numer opisu z linią referencyjną) Możliwość automatycznego dodania obszaru dla elewacji ściany po dodaniu ściany na podstawie podkładu DXF Możliwość automatycznego wyświetlenia przekrojów ściany w dowolnym miejscu

Read More

IgentForm & IgentDraw – modelowanie na podkładzie DXF (poprawa funkcjonalności)

Możliwość wyświetlenia podkładu DXF również na widoku 3D Możliwość definicji brył(obszarów) o kształcie prostokątnym na podstawie przekątnej Możliwość automatycznego przekierowania do definicji konturu na podstawie podkładu DXF w opcji „Dodaj bryłę” (Dotychczasowa ścieżka – Przekroje/Poligon/Dodaj przekrój na podstawie pliku DXF) Poprawa eksportu do IFC w przypadku brył z więcej niż jedną kondygnacją. (tylko IgentForm)

Read More

Ładowanie