Author Archives: intelform.webmaster

IgentDraw- zbrojenie montażowe

Obecnie w prosty sposób można dodać do projektu zbrojenie montażowe w postaci elementów leżących na zbrojeniu dolnym i podpierających zbrojenie górne. Włączenie opcji „Dopasuj do zbrojenia głównego” automatycznie ustali odpowiednie wymiary elementu. Dodatkowo wprowadzono możliwość definicji różnych długości ramion dla zbrojenia krawędziowego.

Read More

IgentDraw – nowe opcje

Możliwość zaokrąglania wymiarów prętów do cm Możliwość generacji zbrojenia pod kątem (niezależnie dla kierunku X i Y) Uwzględnienie zbrojenia otworów w opcji „Połącz jednakowe pręty” Sortowanie prętów wg numerów w tabeli zbrojenia Poprawa opisu kształtu pręta dla zbrojenia krawędziowego

Read More

IgentDraw – implementacja uwag użytkowników

Możliwość jednoczesnej generacji zbrojenia prętami ukośnymi i równoległymi dla otworu Możliwość parametryzacji zbrojenia krawędziowego. Domyślnie jest ono generowane na wszystkich krawędziach obszaru. Po wyłączeniu opcji „Wszystkie krawędzie” można wybrać krawędzie, na których zbrojenie ma być wygenerowane W przypadku, gdy obszary zbrojenia krawędziowego nachodzą na siebie, należy jeden z nich dociąć do drugiego – program automatycznie usunie […]

Read More

IgentDraw – nowe możliwości

Zostały dodane nowe opcje Możliwość wyboru głównego kierunku zbrojenia (X lub Y). Opcja ta wpływ na długości prętów zbrojenia krawędziowego oraz eksport do formatu IFC Możliwość wyboru jednostek opisu kształtu pręta w tabeli (mm, cm, m) W przypadku eksportu do formatu DXF, opcja „Eksportuj opisy jako teksty” jest stosowana również do elementów tabeli

Read More

IgentForm – nowości

Poprawa zauważonych błędów podczas modelowania konstrukcji na podkładzie DXF na realnym przykładzie Poprawa zauważonych błędów w metodzie rozkładu obciążeń z płyt wg powierzchni wpływu Zmiana położenia paska narzędzi skojarzonego z widokiem 3D Film pokazujący modelowanie poniższego przykładu jest dostępny na https://youtu.be/j2_CULbydM0

Read More

IgentForm – nowe możliwości definicji przekrojów

Zostały dodane nowe opcje: Definiowanie zmiennego przekroju po długości elementu (dotyczy przekrojów prostokątnych i blachownic) Definiowanie blachownic jako jako parametrycznych profili stalowych Zmienne przekroje oraz blachownice mogą być wyeksportowane do programu Autodesk Robot Structural Analysis i automatycznie uwzględnione w obliczeniach.

Read More

IgentForm – rozkład obciążeń z płyty na elementy podpierające

Została dodana możliwość rozkładu obciążenia z płyty na elementy podpierające. Aby zobaczyć wyniki należy aktywować w okienku inspektora przypadek obciążenia i włączyć wyświetlanie powierzchni wpływu. We właściwościach przypadku obciążeniowego wyświetlana jest suma przyłożonego obciążenia na płytę oraz suma obciążeń na elementy podpierające płytę. W przypadku eksportu do programu  Autodesk Robot Structural Analysis użytkownik ma możliwość […]

Read More