O firmie

Firma IntelForm została założona przez Pawła Kociołka i rozpoczęła działalność 2 września 2016 roku.

W dniu 30 maja 2017 roku nazwa firmy została zmieniona na IgentForm.

Paweł Kociołek jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, kierunek Konstrukcje oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej, kierunek Informatyka.


Głównym produktem jest program o takiej samej nazwie, napisany od podstaw w technologii C# z wykorzystaniem idei modelowania parametrycznego oraz technik programowania równoległego, dzięki czemu tworzenie i późniejsze modyfikowanie różnego rodzaju konstrukcji jest nieporównywalnie szybsze w stosunku do modelowania standardowego stosowanego w istniejącym dotychczas oprogramowaniu.

W dniu 16.11.2017 do oferty został dołączony drugi program o nazwie IgentDraw, utworzony w tej samej technologii co program IgentForm. Umożliwia on parametryczne tworzenie rysunków zbrojenia dla płyt oraz eksport finalnego rysunku wraz ze zbiorczą tabelą zbrojenia do formatu DXF. Program obsługuje normy PN 2002, EN 1992-1-1 oraz ACI 318-08 (metryczna)


Jedną z aktywności firmy IgentForm jest tworzenie na zlecenie dedykowanego, gwarantującego wysoką jakość i niezawodność oprogramowania. Firmy zainteresowane takim rozwiązaniem proszone są o kontakt pod adresem biuro@igentform.com

Polityka prywatności:

Program IgentForm i IgentDraw nie zbierają ani nie przetwarzają żadnych danych użytkownika