Author Archives: intelform.webmaster

IgentBeam – kalkulator belek wieloprzęsłowych

IgentBeam to parametryczny kalkulator belek wieloprzęsłowych umożliwiający obliczenia metodą elementów skończonych. Obliczenia te wykonywane są automatycznie po zmianie dowolnego parametru. Program umożliwia definicję kabli sprężających, optymalizację ich przebiegu oraz automatyczną generację obciążeń pochodzących od kabla. Możliwy jest również eksport tak wygenerowanych obciążeń do programu Autodesk Robot Structural Analysis. Krótki film pokazujący możliwości programu można zobaczyć pod adresem https://youtu.be/NZJQ_988YA0

Read More

IgentForm – Obliczenia metodą zejścia obciążeń

Zostały zaimplementowane obliczenia belek wieloprzęsłowych za pomocą metody elementów skończonych. Po selekcji belki na widoku 3D (lub wyborze linii w oknie inspektora) została dodana możliwość wyświetlenia belki w oddzielnym oknie z prezentacją obciążeń i reakcji wraz z ich porównaniem dla każdego przypadku obciążeń i każdej kombinacji

Read More

IgentForm & IgentDraw – usprawnienia modelowania

Została dodana możliwość łatwego kopiowania linii konturu i linii wewnętrznych oraz przesuwania, skracania lub wydłużania linii wewnętrznych wraz z elementami (belki, słupy, ściany). W przypadku gdy kilka brył ma przypisany ten kontur, zmiany są automatycznie uwzględniane we wszystkich bryłach. Osie konstrukcji są również automatycznie regenerowane Kopiowanie linii Skracanie linii

Read More

Ładowanie