Author Archives: intelform.webmaster

IgentForm & IgentDraw – nowe możliwości

Poprawa operacji edycyjnych – cd Możliwość wyświetlenia wyników dla ścian i ław fundamentowych w tabeli oraz ich eksportu do programu Autodesk Robot poprzez mechanizm Kopiuj/Wklej (IgentForm) Możliwość wyświetlenia kondygnacji <Bieżąca -2> lub <Bieżąca +2> jako referencyjnej na widoku 2D Możliwość zmiany wielkości czcionki w programie <Preferencje/Skala czcionki>

Read More

IgentForm & IgentDraw – nowe opcje

Możliwość mierzenia odległości na widoku 2D Możliwość definicji obrotu słupa (opcja <Obrót> w menu kontekstowym przy wyselekcjonowanym słupie) Możliwość definicji kątów gamma niezależnie dla każdego słupa w przypadku słupów na jednej linii (IgentForm) Uwzględnienie wyselekcjonowanego elementu w przypadku opcji <Zmień położenie węzła>

Read More