Author Archives: intelform.webmaster

IgentForm & IgentDraw – geometria konturów

Możliwość zmiany geometrii konturu poprzez względną modyfikację położenia osi lub punktu. W gridzie ze współrzędnymi należy wpisać wartość ze znakiem plus (+3.0, +-1.0). (Można to również uzyskać poprzez podwójne kliknięcie na oś lub punkt na widoku konturu i wpisanie wartości – opcja już istniejąca) Nowy tryb wprowadzania punktu – dociąganie do punktów podkładu z możliwością […]

Read More

IgentDraw – możliwość usunięcia dowolnego opisu prętów

Została dodana możliwość usunięcia dowolnego opisu prętów (bardzo przydatne w sytuacji wystąpienia w jednym miejscu nadmiarowego zbrojenia – np. zbrojenie dolne i zbrojenie strzemionami wokół otworu). W tym celu należy wyselekcjonować żądany opis i usunąć go. Usunięty opis zostaje dodany do listy opisów zbrojenia z sufiksem (-). Usunięcie usuniętego opisu przywraca domyślną generację.

Read More

IgentDraw – graficzna modyfikacja położenia opisów w płytach i ścianach

W uzupełnieniu do istniejącej możliwości zmiany miejsca położenia opisu poprzez wybór opisu w oknie inspektora i ręcznej modyfikacji współrzędnej X i/lub Y została dodana możliwość modyfikacji graficznej. Należy wybrać tryb selekcji opisów, wyselekcjonować graficznie żądany opis, a następnie kliknąć go ponownie i przy wciśniętym lewym klawiszu myszy przesunąć go na wybrane miejsce

Read More

IgentDraw – Rewizja w stosunku do istniejącego projektu

W programie została zaimplementowana unikalna funkcjonalność związana z możliwością wykonania rewizji w stosunku do istniejącego projektu płyt lub ścian. Film prezentujący tę możliwość jest dostępny pod adresem https://youtu.be/4-WrT8HAkoI Dodatkowo, w przypadku użycia opcji „Dopasuj w poziomie”, jeśli w wyselekcjonowanym obszarze znajdują się otwory, są one automatycznie przesuwane

Read More

IgentDraw – implementacja uwag użytkowników

Możliwość wydłużania prętów poza każdą krawędź Możliwość użycia opcji <Pokaż kształt na rysunku> również dla zbrojenia krawędziowego Możliwość zapisu opcji zbrojenia i rysunku jako opcji domyślnych Poprawa eksportu prętów zbrojeniowych do formatu IFC Poprawa błędnego położenia otworów w przypadku dodawania bryły (rysunku ściany) na podstawie ściany z modelu 3D

Read More

IgentDraw – implementacja uwag użytkowników

Możliwość dodania linii wewnętrznej (np. w celu definicji ściany pod płytą) Płyty, Ściany – możliwość wyboru sposobu opisu zasięgu prętów podłużnych Belki – możliwość wyboru sposobu oznaczenia końca pręta prostego Płyty – niepoprawne wyświetlenie długości dla prętów odgiętych (opis w [cm]) Możliwość zaokrąglenia wymiarów do cm w dół Automatyczna zmiana wymiarów tabeli zbrojenia przy wielkości czcionki […]

Read More

Ładowanie