Author Archives: intelform.webmaster

IgentForm & IgentDraw – połączenie

Możliwość automatycznej generacji obrysu geometrycznego dla płyt(IgentForm) z możliwością zadania wartości przesunięcia poziomego dla każdej linii konturu przez użytkownika (IgentForm & IgentDraw). Obrys geometryczny może być użyty do wizualizacji architektonicznej oraz do eksportu do programu IgentDraw. Opcja ta umożliwia wykorzystanie jednego modelu do obliczeń oraz tworzenia dokumentacji rysunkowej IgentDraw – Możliwość wczytania modelu 3D z programu […]

Read More

IgentDraw – nowe możliwości

Poprawa opisu na rysunku zbrojenia płyt i ścian (dodatkowa kreska łącząca numer opisu z linią referencyjną) Możliwość automatycznego dodania obszaru dla elewacji ściany po dodaniu ściany na podstawie podkładu DXF Możliwość automatycznego wyświetlenia przekrojów ściany w dowolnym miejscu

Read More

IgentForm & IgentDraw – modelowanie na podkładzie DXF (poprawa funkcjonalności)

Możliwość wyświetlenia podkładu DXF również na widoku 3D Możliwość definicji brył(obszarów) o kształcie prostokątnym na podstawie przekątnej Możliwość automatycznego przekierowania do definicji konturu na podstawie podkładu DXF w opcji „Dodaj bryłę” (Dotychczasowa ścieżka – Przekroje/Poligon/Dodaj przekrój na podstawie pliku DXF) Poprawa eksportu do IFC w przypadku brył z więcej niż jedną kondygnacją. (tylko IgentForm)

Read More

IgentForm & IgentDraw – geometria konturów

Możliwość zmiany geometrii konturu poprzez względną modyfikację położenia osi lub punktu. W gridzie ze współrzędnymi należy wpisać wartość ze znakiem plus (+3.0, +-1.0). (Można to również uzyskać poprzez podwójne kliknięcie na oś lub punkt na widoku konturu i wpisanie wartości – opcja już istniejąca) Nowy tryb wprowadzania punktu – dociąganie do punktów podkładu z możliwością […]

Read More

Ładowanie