Author Archives: intelform.webmaster

IgentDraw – implementacja uwag użytkowników

Możliwość zadania długości prętów równoległych przy zbrojeniu otworów jako długości całkowitej (jako alternatywa do długości poza krawędź) – ułatwia to zbrojenie podobnych otworów prętami o jednakowej długości Możliwość umieszczenia linii opisu grupy prętów poza gabarytem pręta reprezentatywnego poprzez wartość względną lub bezwzględną Automatyczne uwzględnienie otuliny przy podziale prętów w przypadku pierwszego podziału dla współrzędnej równej […]

Read More

Ładowanie