Author Archives: intelform.webmaster

IgentForm & IgentDraw – modelowanie na podkładzie DXF (poprawa funkcjonalności)

Możliwość wyświetlenia podkładu DXF również na widoku 3D Możliwość definicji brył(obszarów) o kształcie prostokątnym na podstawie przekątnej Możliwość automatycznego przekierowania do definicji konturu na podstawie podkładu DXF w opcji „Dodaj bryłę” (Dotychczasowa ścieżka – Przekroje/Poligon/Dodaj przekrój na podstawie pliku DXF) Poprawa eksportu do IFC w przypadku brył z więcej niż jedną kondygnacją. (tylko IgentForm)

Read More

IgentForm & IgentDraw – geometria konturów

Możliwość zmiany geometrii konturu poprzez względną modyfikację położenia osi lub punktu. W gridzie ze współrzędnymi należy wpisać wartość ze znakiem plus (+3.0, +-1.0). (Można to również uzyskać poprzez podwójne kliknięcie na oś lub punkt na widoku konturu i wpisanie wartości – opcja już istniejąca) Nowy tryb wprowadzania punktu – dociąganie do punktów podkładu z możliwością […]

Read More

IgentDraw – możliwość usunięcia dowolnego opisu prętów

Została dodana możliwość usunięcia dowolnego opisu prętów (bardzo przydatne w sytuacji wystąpienia w jednym miejscu nadmiarowego zbrojenia – np. zbrojenie dolne i zbrojenie strzemionami wokół otworu). W tym celu należy wyselekcjonować żądany opis i usunąć go. Usunięty opis zostaje dodany do listy opisów zbrojenia z sufiksem (-). Usunięcie usuniętego opisu przywraca domyślną generację.

Read More

IgentDraw – graficzna modyfikacja położenia opisów w płytach i ścianach

W uzupełnieniu do istniejącej możliwości zmiany miejsca położenia opisu poprzez wybór opisu w oknie inspektora i ręcznej modyfikacji współrzędnej X i/lub Y została dodana możliwość modyfikacji graficznej. Należy wybrać tryb selekcji opisów, wyselekcjonować graficznie żądany opis, a następnie kliknąć go ponownie i przy wciśniętym lewym klawiszu myszy przesunąć go na wybrane miejsce

Read More

IgentDraw – Rewizja w stosunku do istniejącego projektu

W programie została zaimplementowana unikalna funkcjonalność związana z możliwością wykonania rewizji w stosunku do istniejącego projektu płyt lub ścian. Film prezentujący tę możliwość jest dostępny pod adresem https://youtu.be/4-WrT8HAkoI Dodatkowo, w przypadku użycia opcji „Dopasuj w poziomie”, jeśli w wyselekcjonowanym obszarze znajdują się otwory, są one automatycznie przesuwane

Read More

Ładowanie