Author Archives: intelform.webmaster

IgentDraw – implementacja uwag użytkowników

Możliwość wydłużania prętów poza każdą krawędź Możliwość użycia opcji <Pokaż kształt na rysunku> również dla zbrojenia krawędziowego Możliwość zapisu opcji zbrojenia i rysunku jako opcji domyślnych Poprawa eksportu prętów zbrojeniowych do formatu IFC Poprawa błędnego położenia otworów w przypadku dodawania bryły (rysunku ściany) na podstawie ściany z modelu 3D

Read More

IgentDraw – implementacja uwag użytkowników

Możliwość dodania linii wewnętrznej (np. w celu definicji ściany pod płytą) Płyty, Ściany – możliwość wyboru sposobu opisu zasięgu prętów podłużnych Belki – możliwość wyboru sposobu oznaczenia końca pręta prostego Płyty – niepoprawne wyświetlenie długości dla prętów odgiętych (opis w [cm]) Możliwość zaokrąglenia wymiarów do cm w dół Automatyczna zmiana wymiarów tabeli zbrojenia przy wielkości czcionki […]

Read More

IgentDraw – implementacja uwag użytkowników

Pominięcie otuliny bocznej na dolnej krawędzi w przypadku ściany Poprawa funkcjonalności opcji<Wydłużenie prętów poza górną krawędź> w przypadku ścian o różnych poziomach górnej krawędzi (stropy na różnych poziomach) Możliwość przypisania prętów podłużnych o różnych średnicach do różnych warstw w przypadku eksportu do DXF Możliwość wybrania koloru prętów w przypadku eksportu do DXF

Read More

IgentDraw – moduł ściany

Poniższe opcje zwiększają możliwości formowania zbrojenia nad otworami w ścianach -Możliwość zadania minimalnej długości, poniżej której pręty proste są pomijane -Możliwość wyłączenia generacji zbrojenia krawędziowego nad otworem -Możliwość wydłużenia prętów zbrojenia krawędziowego nad otworem o długość zakładu powyżej górnej powierzchni płyty -Możliwość zastąpienia nakładających się prętów typu U poprzez strzemię  

Read More

IgentDraw – Ulepszenia w module belek

Możliwość niezależnej definicji miejsc podziału prętów zbrojenia górnego w przypadku ich długości większej niż maksymalna Możliwość generacji zbrojenia przeciwskurczowego Możliwość stosowania różnych średnic w pierwszej warstwie zbrojenia Oznaczenie poziomu belki na rysunku

Read More

IgentDraw – nowe opcje

Docięcie zbrojenia otworów do innych otworów Ułożenie rysunków belek w pionie Optymalizacja typu zbrojenia belek – możliwość zadawania ilości prętów bezpośrednio w belce Dodanie możliwości definicji ilości elementów dla płyt i ścian Poprawa problemów   – brak strzemion na kierunku Y w przypadku otworu położonego blisko krawędzi   – poprawa obsługi multiselekcji

Read More

Ładowanie