Author Archives: intelform.webmaster

IgentForm & IgentDraw – nowe możliwości

Opcje wspólne dla IgentForm i IgentDraw Poprawa interfejsu (bardziej czytelna czcionka, kształt kontrolek) Możliwość definicji siatek prostokątnych i radialnych i wykorzystanie ich jako punktów dociągania Wyświetlenie długości linii Poprawa zgłoszonych i zauważonych błędów Opcje w programie IgentForm Możliwość osiowego dodawania elementów (belki, słupy, ściany, otwory w ścianach) Możliwość wyświetlenia elementów z kondygnacji poniżej podczas osiowego […]

Read More

IgentForm – poprawa problemów

Rozpoznanie słupów prostokątnych leżących pod kątem w stosunku do układu współrzędnych przy wprowadzaniu na podstawie podkładu DXF Modyfikacja położenia linii wewnętrznej poprzez zmianę położenia końców – poprawa funkcjonalności Selekcja linii w gridzie po selekcji słupów środkowych na widoku 3D i uwzględnienie tego w ewentualnej zmianie ilości słupów

Read More