Author Archives: intelform.webmaster

IgentForm – Płyty sprężone

Została dodana możliwość uwzględnienia cięgien sprężających w obliczeniach płyt. Film prezentujący tę funkcjonalność można zobaczyć tutaj Poniższy rysunek pokazuje  wynik optymalizacji ugięcia płyty po zastosowaniu cięgien sprężających (Autodesk Robot Structural Analysis)  

Read More

IgentForm – Sprężenie płyt

– Możliwość definicji cięgien sprężających:     za pomocą punktów wysokich i niskich i ręczną definicję mimośrodów na kierunku Z    poprzez wybór początku i końca cięgna i automatyczną generację punktów wysokich i niskich na podstawie schematu statycznego płyty – Możliwość eksportu cięgna do programu IgentBeam w celu optymalizacji – Możliwość importu zoptymalizowanego cięgna z […]

Read More

IgentForm – Ściany działowe

W przypadku definicji ścian działowych w projekcie: automatyczne tworzenie przypadku obciążenia <Ściany działowe> automatyczne wyliczenie obciążenia uwzględnienie w obliczeniach metodą zejścia obciążeń, w kombinacjach przypadków i eksporcie do programu Autodesk Robot Structural Analysis

Read More

IgentForm – nowe możliwości

Możliwość podziału linii wewnętrznej Możliwość podziału płyty. Podział jest wykonywany za pomocą wyboru opcji <Uwzględnij w podziale płyty> dla linii wewnętrznych Optymalizacja szybkości działania w przypadku obliczeń metodą zejścia obciążeń

Read More

IgentBeam – kalkulator belek wieloprzęsłowych

IgentBeam to parametryczny kalkulator belek wieloprzęsłowych umożliwiający obliczenia metodą elementów skończonych. Obliczenia te wykonywane są automatycznie po zmianie dowolnego parametru. Program umożliwia definicję kabli sprężających, optymalizację ich przebiegu oraz automatyczną generację obciążeń pochodzących od kabla. Możliwy jest również eksport tak wygenerowanych obciążeń do programu Autodesk Robot Structural Analysis. Krótki film pokazujący możliwości programu można zobaczyć pod adresem https://youtu.be/NZJQ_988YA0

Read More

Ładowanie