Author Archives: intelform.webmaster

IgentDraw – Ulepszenia w module belek

Możliwość niezależnej definicji miejsc podziału prętów zbrojenia górnego w przypadku ich długości większej niż maksymalna Możliwość generacji zbrojenia przeciwskurczowego Możliwość stosowania różnych średnic w pierwszej warstwie zbrojenia Oznaczenie poziomu belki na rysunku

Read More

IgentDraw – nowe opcje

Docięcie zbrojenia otworów do innych otworów Ułożenie rysunków belek w pionie Optymalizacja typu zbrojenia belek – możliwość zadawania ilości prętów bezpośrednio w belce Dodanie możliwości definicji ilości elementów dla płyt i ścian Poprawa problemów   – brak strzemion na kierunku Y w przypadku otworu położonego blisko krawędzi   – poprawa obsługi multiselekcji

Read More

Ładowanie