Blog

IgentDraw – zbrojenie słupów

Moduł do parametrycznego tworzenia rysunków zbrojenia dla słupów jest już dostępny. Szczegółowy opis dostępnych opcji można znaleźć na stronie głównej (Pobierz opis IgentDraw) Aby uzyskać rysunek zbrojenia słupa należy zdefiniować obszar (ręcznie lub na podstawie podkładu DXF), włączyć opcję „Zbrojenie” i wybrać odpowienie wzorce zbrojenia podłużnego i poprzecznego  

Read More

IgentDraw – zbrojenie płyt

Dodana została możliwość automatycznej generacji obszarów na podstawie konturów zdefiniowanych na warstwie pliku DXF Dodana została możliwość przesuwania podkładu DXF przy wciśniętej rolce myszy (standardowo działa dla prawego klawisza myszy)

Read More

IgentDraw – nowe opcje

Został dodany nowy typ pręta – umożliwia on pominięcie odcinka prostego w przypadku braku haka W momencie zapisu podkładu DXF, zapisywana jest jednostka pracy (mm, cm, m) Opcja podziału pręta w danym miejscu jest efektywna tylko w przypadku, gdy długość dzielonego pręta jest większa od długości maksymalnej Poprawiony został błąd związany z niepoprawną obsługą kształtu […]

Read More

IgentDraw – nowe możliwości

1) Zbrojenie symetryczne – modyfikacja opisu ( 10#12… -> 2*5#12…) 2) Pogrubienie płyty – poprawa funkcjonalności. W momencie definicji obszaru i wyboru typu „Pogrubienie płyty” należy zdefiniować długość przeciągnięcia prętów poza krawędź oraz pozostawić opcję docięcia do płyty głównej, dla której ustawiono typ ‚Zbrojenie dolne’ Program automatycznie: wygeneruje obszar dla pogrubionej płyty ustawi typ ‚Zbrojenie […]

Read More

IgentDraw – implementacja uwag użytkowników

Grupowanie opisu w blok podczas eksportu do DXF. Operacja ta ułatwia ewentualną późniejszą modyfikację rysunku Optymalizacja algorytmu rozmieszczania linii opisu i położenia prętów reprezentatywnych w celu poprawienia czytelności rysunku Ułatwienie dodania pojedynczego pręta. W tym celu należy podczas definicji kliknąć 2 punkty i wybrać „Obszar” jako dodawany element. Program automatycznie doda obszar o szerokości 10cm […]

Read More

IgentDraw – nowe opcje

Możliwość zadania długości haków w przypadku wyboru pręta z hakami dla zbrojenia głównego. Opcja może być np. użyta do wypuszczenia prętów w ścianę. Możliwość generacji prętów z hakami z jednej strony. W tym celu należy wybrać pręt z hakami w opcji Kształt pręta,  włączyć opcję Długość lewego haka (lub prawego haka) i pozostawić wartość 0.0. […]

Read More

IgentDraw – nowe możliwości

Wyświetlenie daty aktualnej wersji (Menu Pomoc/O programie) Zbrojenie główne – możliwość użycia prętów z hakami. Opcja ta dotyczy całego obszaru i zastępuje poprzednią możliwość ustawiania haków dla pojedynczych grup prętów Zbrojenie strzemionami – możliwość wyboru różnych kształtów dla różnych obszarów. Strzemiona otwarte – możliwość generacji pręta ramionami w dół Modyfikacja opisu prętów o różnej długości […]

Read More

Ładowanie