Blog

IgentForm – poprawa problemów

Rozpoznanie słupów prostokątnych leżących pod kątem w stosunku do układu współrzędnych przy wprowadzaniu na podstawie podkładu DXF Modyfikacja położenia linii wewnętrznej poprzez zmianę położenia końców – poprawa funkcjonalności Selekcja linii w gridzie po selekcji słupów środkowych na widoku 3D i uwzględnienie tego w ewentualnej zmianie ilości słupów

Read More

IgentForm – nowe możliwości

Możliwość selekcji elementu poprzez kliknięcie prawym klawiszem w panelu parametryzacji Możliwość wyświetlenia wyników obliczeń dla belki w formie tabelarycznej Możliwość wyświetlenia płyty z elementami podpierającymi oraz wyników obliczeń w formie tabelarycznej

Read More

IgentForm – Płyty sprężone

Została dodana możliwość uwzględnienia cięgien sprężających w obliczeniach płyt. Film prezentujący tę funkcjonalność można zobaczyć tutaj Poniższy rysunek pokazuje  wynik optymalizacji ugięcia płyty po zastosowaniu cięgien sprężających (Autodesk Robot Structural Analysis)  

Read More

Ładowanie