Blog

IgentDraw – rzeczywiste powierzchnie zbrojenia

Została dodana możliwość wyświetlenia obszarów powierzchni zbrojenia, niezależnie dla zbrojenia dolnego i górnego oraz kierunku X i Y. Obszary uaktualniają się automatycznie po zmianie dowolnego parametru. W obecnej wersji program obsługuje nałożenie się maksymalnie 3 obszarów. Dodatkowo, zarówno w programie IgentForm jak i IgentDraw zostały poprawione zauważone błędy związane z operacjami na konturach.

Read More

IgentForm – DXF 3D

Została dodana możliwość eksportu pliku w formacie DXF 3D. Eksportowany jest tylko szkielet konstrukcji z pominięciem przekrojów. Poszerza to możliwość  wymiany danych, w szczególności skomplikowanej geometrii, z innymi programami.  

Read More

Ładowanie