Blog

IntelForm – nowe opcje w generacji wiatru

Zostały dodane nowe opcje: Możliwość definicji ściany jako okładziny. W przypadku eksportu modelu do programu Autodesk Robot Structural Analysis ciężar ściany jest automatycznie dodawany do przypadku ciężar własny, a ściana jest modelowana jako okładzina. Definicja profilu wiatrowego wg dowolnej krzywej. Umożliwia to uwzględnienie zmiany wartości obciążenia wiatrem przy zmianie wysokości

Read More

IntelForm – Okładziny

Nowe opcje w programie Możliwość zdefiniowania płyty dachowej jako okładziny ( opcja ta jest uwzględniana w przypadku eksportu modelu do programu Autodesk Robot Structural Analysis). Eksport parametrów materiałów typu Drewno i Szkło do programu Autodesk Robot Structural Analysis Poprawa zauważonych błędów Na kanale IgentForm został opublikowany krótki film (w języku angielskim) prezentujący sposób definicji okładzin i […]

Read More

IntelForm – Generacja obciążeń wiatrowych + optymalizacja konstrukcji (cd)

Zostały dodane nowe opcje do programu: Możliwość generacji obciążeń wiatrowych wg metody uproszczonej (przykładanie obciążeń do elementów stanowiących pierwszą przeszkodę dla wiatru) Nowe kryteria generacji konstrukcji a) układ słupów i krzyżulców na krawędzi bocznej b) wymiary bryły (wysokość, skalowanie konturu, długości boków prostokąta i wielokąta, średnica koła) Nowe kryteria oceny konstrukcji           […]

Read More

IntelForm – Poszukiwanie formy

Została dodana nowa opcja do programu: Możliwość użycia nowego kryterium generacji wariantów konstrukcji ( podniesienie dachu wg zadanych krzywych). Opcja ta umożliwia generację wariantów konstrukcji o różnym kształcie bryły i w konsekwencji ich późniejsze porównanie Film prezentujący tę funkcjonalność ( w wersji angielskiej) jest dostępny pod adresem  https://youtu.be/EktpZjSmLEA Poniżej dostępny jest dokument opisujący opcję poszukiwania formy […]

Read More

IntelForm – Optymalizacja konstrukcji

Zostały dodane nowe opcje do programu: Możliwość definicji ilości słupów na linii wg siatki na dachu (opcja ta powoduje, że w przypadku zmiany liczby osi na dachu ilość słupów na odpowiadającej linii jest automatycznie dostosowywana) Możliwość definicji obciążenia równomiernie rozłożonego na dachu (obciążenia stałe i eksploatacyjne) wraz z eksportem do programu Autodesk Robot Structural Analysis […]

Read More

IntelForm – Nowe opcje

Zostały dodane nowe opcje: Możliwość definicji wielokąta foremnego przez zadanie długości boku Możliwość użycia nowych typów skratowań (typu X z podziałem prętów w miejscu przecięcia, typu K skierowanych w dół lub w górę)

Read More

IntelForm – modelowanie kominów z konstrukcją wsporczą

Zostały dodane nowe opcje: Możliwość nadania krzywej na pionową krawędź bryły Możliwość zdefiniowania różnych wysokości kondygnacji w ramach jednej bryły Ponadto na kanale filmowym IgentForm jest dostępny nowy film (https://youtu.be/JoxpVdtM7Z4?list=PL4hPgm0OnUtz3OiiCA2mdlMw4gVjl4nKO) pokazujący sposób modelizacji kominów wraz z konstrukcją wsporczą i eksportem modelu do programu Autodesk Robot Structural Analysis.

Read More

Ładowanie