Blog

IgentForm – DXF 3D

Została dodana możliwość eksportu pliku w formacie DXF 3D. Eksportowany jest tylko szkielet konstrukcji z pominięciem przekrojów. Poszerza to możliwość  wymiany danych, w szczególności skomplikowanej geometrii, z innymi programami.  

Read More

IgentForm – KrzywaDXF

Została dodana możliwość definicji krzywej na podstawie podkładu DXF. Poniżej krótki opis, w jaki sposób odtworzyć kształt dachu używając powyższej opcji. Pobierz Ponadto w programie zostały poprawione zauważone błędy.

Read More

IgentForm – nowe możliwości

Zostały dodane nowe opcje: Możliwość definicji elewacji we współrzędnych bezwzględnych Możliwość cofnięcia ostatnio wykonywanej operacji edycyjnej (do 10 kroków wstecz) Możliwość definicji obciążeń pionowych na płytach środkowych i na dolnej płycie bryły Możliwość automatycznego podziału obciążeń na płyty na danej kondygnacji wraz z możliwością ich uwzględnienia w kombinacjach obciążeń

Read More

IgentForm – Modelowanie DXF

Została dodana możliwość modelizacji na bazie podkładu DXF (W chwili obecnej obsługiwany jest format v12). Film prezentujący modelowanie przykładowego budynku jest dostępny na kanale filmowym IgentForm pod adresem https://youtu.be/zxOCMMsiELo?list=PL4hPgm0OnUtz3OiiCA2mdlMw4gVjl4nKO Poniżej dostępny jest dokument opisujący sposób pracy z podkładem DXF w szczegółowy sposób Pobierz

Read More

IntelForm – podział płyt, współrzędne bezwzględne, IFC

Możliwość dowolnego podziału płyty stropowej (opcja „Uwzględnij w podziale płyty” dla linii wewnętrznych) Możliwość definicji położeń słupów we współrzędnych bezwzględnych (ułatwienie pozycjonowania elementów) Poprawa funkcjonalności eksportu do formatu IFC (uwzględnienie widoczności elementów na widoku 3D przy eksporcie, eksport całych konturów zamiast trójkątów w przypadku ścian) Poprawa zauważonych błędów

Read More