Blog

IgentDraw – nowe opcje

Możliwość definicji stref dla zbrojenia krawędziowego Możliwość regulacji wysokości zbrojenia krawędziowego (opcja <Zmiana wysokości> – można stosować w przypadku gdy zbrojenie górne ma inną otulinę niż zbrojenie dolne lub gdy są zamienione kierunki zbrojenia głównego dla zbrojenia dolnego i górnego. Dzięki tej opcji można np. uzyskać jednakowe bigle na kierunkach X i Y Poprawa zauważonych […]

Read More

IgentDraw – nowe możliwości

Możliwość zadania niezależnej otuliny górnej w belce Możliwość zadania współczynnika redukcji powierzchni dla zbrojenia montażowego Łączenie identycznych prętów montażowych z różnych obszarów w przypadku użycia opcji <Połącz jednakowe pręty> Zablokowanie zmiany nazwy/usunięcia obszaru o nazwie <Widok2D> – jest sztywno powiązany z edycją na 2D Dodanie jednostki do pola <Linia konturu/Offset poziomy płyty> Możliwość wyłączenia szpilek […]

Read More

IgentForm & IgentDraw – nowe możliwości

Obydwa programy zostały wyposażone w menu graficzne Dodanie gałęzi <Kondygnacje> do okna inspektora z możliwością selekcji elementów (w przypadku IgentDraw kliknięcie prawym klawiszem myszy selekcjonuje obszary nie będące kopiami – ułatwia to generację zbrojenia) Możliwość definicji poziomów kondygnacji Usprawnienia modelizacji na widoku 2D Rozróżnienie między konstrukcją bryłową a typowym budynkiem wielokondygnacyjnym (IgentForm)

Read More

IgentForm&IgentDraw -nowe opcje

Możliwość wizualizacji siatki podczas definicji (IgentForm i IgentDraw) Generacja kombinacji automatycznych wg normy EC i EC Polska (IgentForm) Możliwość wyświetlenia wyników dla stóp fundamentowych w formie tabeli z możliwością użycia w module stóp w programie Autodesk RSA (mechanizm CTRL-C, CTRL-V) (IgentForm)

Read More