IntelForm – v.1.2

Dostępna jest już wersja 1.2  programu. Zostały w niej zaimplementowane następujące funkcjonalności:

  • Możliwość ustawienia bryły jako kopii innej bryły (Jest to bardzo przydatne w sytuacji, gdy w konstrukcji znajduje się kilka identycznych fragmentów – dzięki tej opcji zmieniając dowolny parametr w jednym miejscu automatycznie zmieniamy skojarzone fragmenty konstrukcji)

  • Możliwość definicji kątów gamma dla słupów i belek (za wyjątkiem belek dachowych).

  • Możliwość definicji offsetów dla belek dachowych (wraz z uwzględnieniem w eksporcie do formatów rtd i ifc) Opcja umożliwia wzajemne parametryczne powiązanie belek dachowych na kierunkach X i Y. Belki mogą położone osiowo, położone na sobie lub ich dolne lub górne krawędzie mogą być wyrównane)

  • Możliwość definicji położenia płyt betonowych względem belek (Do górnej krawędzi belek może być wyrównywana dolna lub górna krawędź płyty)

  • Możliwość zapamiętania przekrojów fundamentów w zadaniu

 

About the Author: intelform.webmaster

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie