IgentDraw – implementacja uwag użytkowników

Możliwość wydłużania prętów poza każdą krawędź

Możliwość użycia opcji <Pokaż kształt na rysunku> również dla zbrojenia krawędziowego

Możliwość zapisu opcji zbrojenia i rysunku jako opcji domyślnych

Poprawa eksportu prętów zbrojeniowych do formatu IFC

Poprawa błędnego położenia otworów w przypadku dodawania bryły (rysunku ściany) na podstawie ściany z modelu 3D

About the Author: intelform.webmaster

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *