IgentForm & IgentDraw – nowe możliwości

Opcje wspólne dla IgentForm i IgentDraw

  1. Poprawa interfejsu (bardziej czytelna czcionka, kształt kontrolek)

image1

  • Możliwość definicji siatek prostokątnych i radialnych i wykorzystanie ich jako punktów dociągania

   image1

  • Wyświetlenie długości linii

   image1

  • Poprawa zgłoszonych i zauważonych błędów

Opcje w programie IgentForm

 1. Możliwość osiowego dodawania elementów (belki, słupy, ściany, otwory w ścianach)

  image1

 2. Możliwość wyświetlenia elementów z kondygnacji poniżej podczas osiowego dodawania elementów

  image1

 3. Możliwość uwzględnienia sił poziomych w obliczeniach uproszczonych (wiatr, sejsmika)

  image1

 4. Sterowanie wyświetlaniem wyników na widoku 3D

  image1

About the Author: intelform.webmaster

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie