IgentDraw – nowe opcje

  1. Automatyczna selekcja rysunku po wyborze regionu zbrojenia (podświetlenie ramki)

  2. Automatyczna selekcja regionu zbrojenia po kliknięciu w rysunek zbrojenia

  3. Automatyczne dostosowanie wysokości słupów i ścian po zmianie poziomu płyty

  4. Automatyczne dostosowanie położenia belki po zmianie poziomu płyty

  5. Możliwość graficznej zmiany położenia słupa, belki oraz stopy fundamentowej

  6. Wyświetlenie konturu stopy fundamentowej na widoku 2D

  7. Poprawa zauważonych błędów

About the Author: intelform.webmaster

Leave A Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ładowanie